Fragmenty etnograficzne, odc. 4 – „Bo je kto jeszcze zauroczy”