Dr Monika Kopytowska - języki i stosunki międzynarodowe