Tężnie i zielona oaza w szpitalu dzięki naukowcom z UŁ