Jak rodziła się II RP? - prawnicy o systemie wyzwolonej Polski
Jak rodziła się II RP? - prawnicy o systemie wyzwolonej Polski

Po odzyskaniu niepodległości, na ziemiach nowego państwa obowiązywały różne systemy prawne. (fot. Wydawnictwo UŁ)

Jak rodziła się II RP? - prawnicy o systemie wyzwolonej Polski

Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali wspólną opowieść o tym, jaka była droga do powstania systemu prawnego i państwowego II Rzeczpospolitej. „Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego” to praca opisująca formowanie się wszystkich najważniejszych instytucji państwowych po ponad 120 latach zaborów. 19 listopada prawnicy zapraszają na konferencję naukową, podczas której będą omawiać najciekawsze wątki.

Trudny proces odbudowy 

Na powstałą monografię składają się trzy samodzielne, ale powiązane ze sobą części. Dwie pierwsze poświęcone zostały podstawom polskiej państwowości, fundamentom ustrojowym niepodległego bytu. Po odzyskaniu niepodległości, na ziemiach nowego państwa obowiązywały różne systemy prawne.  

- Pozycja i kompetencje organów władzy, organizacja samorządu, status jednostki w tym zagwarantowanie równej pozycji jednostkom, przynależnym do różnych mniejszości narodowych i etnicznych, w wielonarodowym państwie i system oświaty uznaliśmy za podstawowe filary systemu prawnego niepodległej Polski – mówią autorzy monografii.

Trzecia część pracy dotyczy kształtowania się systemów poszczególnych dziedzin prawnych w tym prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Praca zbiorowa 7 Katedr 

W pracach nad monografią wzięli udział pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego reprezentujący: Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Katedrę Prawa Międzynarodowego, Katedrę Prawa Cywilnego, Katedrę Prawa Karnego, Katedrę Prawa Podatkowego, Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Katedrę Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa.  

- Celem wszystkich autorów była chęć przybliżenia współczesnemu czytelnikowi skomplikowanego procesu tworzenia systemu prawa II Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowił długotrwały i żmudny proces, a ostateczny jego kształt w odniesieniu do poszczególnych gałęzi prawa krystalizował się jeszcze przez wiele lat – mówią prawnicy z WPiA UŁ.

Mamy nadzieję, że lektura monografii pozwoli na chwilę refleksji nad początkami ustroju i systemu prawa nowoczesnego państwa polskiego, które na początku XX wieku nie bez problemów torowało sobie drogę do funkcjonowania jako suwerenny podmiot prawa międzynarodowego.

Naukowcy o polskiej niepodległości

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium – od cytatu z Marszałka J. Piłsudskiego zaczyna się monografia uczonych z WPiA UŁ.

Więcej o trudnych początkach niepodległego państwa opowiedzą 19 listopada, podczas konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji. Początek o godzinie 10:00 w Sali Rady Wydziału. Agenda spotkania na samym dole.

Spis treści monografii

Część I - Odrodzenie suwerennego państwa polskiego

D. Górecki,  Narodziny władzy najwyższej w II Rzeczypospolitej
J. Pałatyńska, Powstanie II Rzeczypospolitej z perspektywy prawnomiędzynarodowej

Część II - Formowanie się i organizacja suwerennej władzy publicznej w warunkach I prowizorium konstytucyjnego

R. Adamczewski,  Samorząd terytorialny
A. Domańska,  Droga do ujednolicenia systemu polskiej edukacji po odzyskaniu niepodległości
R.P. Krawczyk, Kontrola państwowa
A. Michalak,  Administracja rządowa – struktura i zadania
A. Rakowska, Wolności i prawa człowieka
K. Składowski,  Zasady prawa wyborczego w pierwszej ordynacji wyborczej w okresie II RP
K. Skotnicki, Sprawy narodowościowe
D. Wiśniewska, Sądownictwo powszechne w pierwszych latach niepodległości

Część III - Narodziny polskiego systemu prawa

J. Badziak, Prawo karne w okresie narodzin i odbudowy niepodległego państwa polskiego
A. Chmielarz – Grochal, Początki polskiego systemu źródeł prawa
B. Giesen, Droga do ujednoliconego prawa cywilnego  odrodzonej Polsce
M. Karcz-Kaczmarek,     Początki polskiego systemu prawa administracyjnego
A. Szymczak, Wpływ nowoczesnej myśli podatkowej na kształtowanie konstrukcji podatków w II RP

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

źródło: dr Anna Michalak, WPiA UŁ

redakcja: Centrum Promocji UŁ

Załączniki

Pobierz wszystkie

Niepodległa_zaproszenie.pdf

pdf | 500 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
100 lat Niepodległości - seria WUŁ

Serię wydawniczą 100 Lat Niepodległości zainicjowało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Archiwum Państwowym w Łodzi. Celem poszczególnych publikacji jest uczczenie 100. rocznicy odzyska
Uniwersytet Łódzki na 100-lecie niepodległości

Uniwersytet Łódzki na wiele sposobów włącza się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Jesteśmy świadomi, że stanowimy część tego jubileuszu, poprzez niektóre miejsca i historie, związane z Uczelnią. W listopadzie, na zainteresowanych, czekają opowieści historykó
Walka o niepodległość po łódzku 

Od powstania listopadowego, do pierwszych lat w II RP - we wtorek, 6 listopada, o godzinie 12.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, historycy przedstawią długą drogę łodzian do niepodległej ojczyzny. Konferencję organizują Instytut Historii Un
Zrozumieć edukację przed 1918 rokiem

Pedagodzy z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego kierują wyjątkowym projektem, przygotowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” uzyskał dofinansowanie jako jeden z dziesięciu w Polsce w konkursie MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej”. Tym samym, zdystansował 45 innych, które nie uzyskały finansowania.  
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.