100 lat Niepodległości - seria WUŁ
100 lat Niepodległości - seria WUŁ

Celem poszczególnych publikacji jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenie w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa po Wielkiej Wojnie.

100 lat Niepodległości - seria WUŁ

Serię wydawniczą 100 Lat Niepodległości zainicjowało Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Archiwum Państwowym w Łodzi. Celem poszczególnych publikacji jest uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenie w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa po Wielkiej Wojnie. Chcemy przyczynić się do wielowątkowej debaty o dramatycznych losach polskiej suwerenności w minionym stuleciu. Ambicją serii jest zaprezentowanie różnych wymiarów polskiej niepodległości, „takiej, jaką była i jest” oraz sprowokowanie do refleksji „jaką być mogła” i „jaką być powinna”.

Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej "Zet" i ruch zetowy (1886-1996). 

Autor: Przemysław Waingertner

Autor: Przemysław Waingertner

Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje trójpokoleniowej polskiej konspiracji patriotycznej „Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących ruch zetowy. Ukazuje ich struktury, idee, działalność i postacie liderów z okresu zaborów, Wielkiej Wojny, II RP, II wojny światowej oraz lat powojennych na emigracji i w kraju (w PRL i III RP). Dzieje „Zetu” zostały przedstawione na podstawie rozległej kwerendy archiwalnej i prasowej oraz bogatego zbioru źródeł opublikowanych i literatury przedmiotu. Dzięki wnikliwym badaniom autorowi udało się zrekonstruować fascynujący wizerunek tajemniczej, mało znanej, a przecież najdłuższej konspiracji w najnowszej historii Polski.

Łódzcy bohaterowie 1918 r. 

Autorzy: Przemysław Waingertner, Witold Jarno

Autorzy: Przemysław Waingertner, Witold Jarno

Książka stanowi uzupełnienie luki w historiografii Łodzi. Miasto nad Łódką bowiem – znane z rozlicznych opracowań historycznych przede wszystkim jako wielki dziewiętnastowieczny ośrodek przemysłu włókienniczego, kolebka imponujących fortun finansowych przemysłowców-„lodzermenschów”, ewentualnie wielonarodowa, wielowyznaniowa i wielokulturowa metropolia – zostało w zaprezentowanym wydawnictwie ukazane przede wszystkim jako „mała ojczyzna” wielkich Polaków. Ukazano łodzian, a zarazem obywateli odradzającego się państwa polskiego: zasłużonych i dla wyzwolenia dawnego „polskiego Manchesteru” oraz restytucji Rzeczypospolitej w 1918 r. i dla skutecznej walki o granice, integralność terytorialną i utrzymanie młodej polskiej suwerenności. Polityków, samorządowców, społeczników i wojskowych.

Jędrzej Moraczewski. Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. 

Autorka: Ilona Florczak

Autorka: Ilona Florczak

Wspomnienia Moraczewskiego, na wskroś subiektywne, odkrywają niewielką dozę prywatności. Ukazują jednak, na tle losów Autora, barwną galicyjską codzienność, mechanizmy determinujące funkcjonowanie instytucji, urzędów i partii politycznych pod koniec XIX wieku, a także środowisko, w którym dorastał, i do którego należeli przedstawiciele elity intelektualnej XIX-wiecznego Lwowa. Owo otoczenie wywarło bardzo duży wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej, obywatelskiej i politycznej Autora Wspomnień, zdecydowało również o wyborze ścieżki ideowej i czynnym udziale w życiu publicznym.

Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi. 

Autorka: Joanna Sosnowska

Autorka: Joanna Sosnowska

Autorka rekonstruuje i poddaje ocenie jedną z form opieki nad dziećmi, jaką był letni wypoczynek w łódzkich parkach organizowany w latach 1918–1939. Półkolonie letnie zainicjowano już podczas I wojny, ale udoskonalono je w okresie międzywojennym. Inicjatywę zorganizowania wypoczynku dla dzieci rekrutujących się głównie z biednych rodzin robotniczych podjęły pierwsze i kontynuowały kolejne władze miasta. Publikacja powstała na podstawie badań archiwalnych i czasopiśmienniczych.

W serii ukażą się również:

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego. Autorzy: Aldona Domańska, Anna Michalak

Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918–1939 Autor: Witold Jarno

Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918-1939 Autor: Konrad Banaś

Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939 Autorka: Małgorzata Łapa

Kontakt: Barbara Jundo-Kaliszewska // barbara.kaliszewska@uni.lodz.pl // 42 235 01 64

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

materiał źródłowy: Barbara Jundo-Kaliszewska, Wydawnictwo UŁ

redakcja: Centrum Promocji

Powiązane artykuły
Jak rodziła się II RP? - prawnicy o systemie wyzwolonej Polski

Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali wspólną opowieść o tym, jaka była droga do powstania systemu prawnego i państwowego II Rzeczpospolitej. „Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa
Uniwersytet Łódzki na 100-lecie niepodległości

Uniwersytet Łódzki na wiele sposobów włącza się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Jesteśmy świadomi, że stanowimy część tego jubileuszu, poprzez niektóre miejsca i historie, związane z Uczelnią. W listopadzie, na zainteresowanych, czekają opowieści historykó
Walka o niepodległość po łódzku 

Od powstania listopadowego, do pierwszych lat w II RP - we wtorek, 6 listopada, o godzinie 12.00, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, historycy przedstawią długą drogę łodzian do niepodległej ojczyzny. Konferencję organizują Instytut Historii Un
Zrozumieć edukację przed 1918 rokiem

Pedagodzy z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego kierują wyjątkowym projektem, przygotowanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej nowoczesności i niepodległości w latach 1905-1918” uzyskał dofinansowanie jako jeden z dziesięciu w Polsce w konkursie MNiSW „Szlakami Polski Niepodległej”. Tym samym, zdystansował 45 innych, które nie uzyskały finansowania.  
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.