Dr Joanna Kulesza z WPiA UŁ w komitecie doradczym ICANN