II Uniwersytecki Dzień Różnorodności, 20-lecie programu Erasmus w Polsce