Ofiary i prawo międzynarodowe - spotkanie na WPiA UŁ