Gospodarka XXI/XXII w. – Prof. S. Gomułka na XXV Wykładzie Rektorskim UŁ