Powołano pierwszą Radę Uczelni na Uniwersytecie Łódzkim