Gdzie wybierają sie młodzi prawnicy? - Gala Absolwentów WPiA UŁ