Dr hab. Marta Kolanowska odkrywa tajemnice kolumbijskiej przyrody