Logistyka w naukach o zarządzaniu - konferencja ogólnopolska