Czy(m) jest wolność kobiet? Dyskusja w 6. Dzielnicy