Skrzynka „Domni-Bezdomni” po raz drugi dla potrzebujących łodzian