Jak Amerykanie robią innowacje? Kolejne seminarium PAM Center UŁ.