Między prawem a etyką – czy musimy bronić się przed AI?