Sukcesy grantowe w Katedrze Filologii Słowiańskiej UŁ