Czy roboty zastąpią finansistów? UŁ Partnerem Wspierającym EFNI 201