Doskonałe uczelnie badawcze, czyli pierwszy konkurs IDUB