O samodzielności samorządów - zjazd polskich konstytucjonalistów