Światło razy bilion - fizycy UŁ wzięli udział w odkryciu nowego błysku gamma