Humor z reklamą, czy reklama z humorem? – badania UŁ