Prezes szkoli studenta - VII edycja projektu mentorskiego