Słowo o przysłowiach – Nie zasypiać gruszek w popiele