Dr Tomasz Lachowski - prawo

Specjalizacja: prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
Dr hab. Inga B. Kuźma - społeczne problemy miejskie i problematyka kobiet

Specjalizacja: wykluczenie społeczne, marginalizacja, bezdomność, kwestie mieszkaniowe, działania i akcje społeczne oraz pomocowe, społeczne aspekty polityki miejskiej, problematyka kobiet 
Dr hab. Ewa Kusideł - gospodarka

Specjalizacja: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 
Dr Joanna Kulesza - prawo międzynarodowe

Specjalizacja: wszystkie zagadnienia związane z prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego/internetu
Dr hab. Jan Kulesza - prawo

Specjalizacja: prawo karne materialne
Dr hab. Rafał Kubiak - prawo

Specjalizacja: prawo medyczne, odpowiedzialność prawna pracowników medycznych, prawa pacjenta, system kształcenia pracowników medycznych, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne 
Dr hab. Paweł Kowalczyk - fizyka

Specjalizacja: fizyka ciała stałego i materii skondensowanej, nanotechnologia
Dr Ewelina Maria Kostrzewska - historia, kultura

Specjalizacja: historia Polski XIX/XX wieku (konteksty europejskie), historia kobiet, historia Kościoła, historia kultury i obyczaju; życie codzienne
Dr hab. Agnieszka Kobrzycka - historia literatury

Specjalizacja: literatura i kultura oświecenia, antropologia głupoty, twórczość J. K. Rowling
Dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ - literaturoznawstwo

Specjalizacja: literaturoznawstwo, teoria literatury, kulturoznawstwo
Dr Tomasz Lachowski - prawo

Specjalizacja: prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe
Dr hab. Inga B. Kuźma - społeczne problemy miejskie i problematyka kobiet

Specjalizacja: wykluczenie społeczne, marginalizacja, bezdomność, kwestie mieszkaniowe, działania i akcje społeczne oraz pomocowe, społeczne aspekty polityki miejskiej, problematyka kobiet 
Dr hab. Ewa Kusideł - gospodarka

Specjalizacja: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 
Dr Joanna Kulesza - prawo międzynarodowe

Specjalizacja: wszystkie zagadnienia związane z prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego/internetu
Dr hab. Jan Kulesza - prawo

Specjalizacja: prawo karne materialne
Dr hab. Rafał Kubiak - prawo

Specjalizacja: prawo medyczne, odpowiedzialność prawna pracowników medycznych, prawa pacjenta, system kształcenia pracowników medycznych, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne 
Dr hab. Paweł Kowalczyk - fizyka

Specjalizacja: fizyka ciała stałego i materii skondensowanej, nanotechnologia
Dr Ewelina Maria Kostrzewska - historia, kultura

Specjalizacja: historia Polski XIX/XX wieku (konteksty europejskie), historia kobiet, historia Kościoła, historia kultury i obyczaju; życie codzienne
Dr hab. Agnieszka Kobrzycka - historia literatury

Specjalizacja: literatura i kultura oświecenia, antropologia głupoty, twórczość J. K. Rowling
3
4
5
6
7
8
9