Dr Ewelina Maria Kostrzewska - historia, kultura

Specjalizacja: historia Polski XIX/XX wieku (konteksty europejskie), historia kobiet, historia Kościoła, historia kultury i obyczaju; życie codzienne
Dr Michał Kobierecki - politologia

Specjalizacja: sport i polityka, dyplomacja sportowa
Dr Paulina Kaźmierska-Grębowska - biologia

Specjalizacja: neurobiologia
Prof. Piotr Kaszyński - chemia

Specjalizacja: chemia organiczna, synteza, materiały organiczne, ciekłe kryształy
Dr Dorota Kałuża-Kopias - demografia

Specjalizacja: migracje, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, starzenie się
Dr Jacek Kalinowski - zarządzanie, rachunkowość

Specjalizacja: zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse
Dr hab. Dariusz Jeziorny - historia XX wieku

Specjalizacja: historia  XX wieku, stosunki międzynarodowe w XX-XXI w., Unia Europejska
Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz - niemcoznawstwo

Specjalizacja: niemcoznawstwo, historia
Dr Radomir Jaskuła - owady, bezkręgowce

Specjalizacja: owady, bezkręgowce, różnorodność biologiczna
Dr hab. Paweł Kowalczyk - fizyka

Specjalizacja: fizyka ciała stałego i materii skondensowanej, nanotechnologia
Dr Ewelina Maria Kostrzewska - historia, kultura

Specjalizacja: historia Polski XIX/XX wieku (konteksty europejskie), historia kobiet, historia Kościoła, historia kultury i obyczaju; życie codzienne
Dr Michał Kobierecki - politologia

Specjalizacja: sport i polityka, dyplomacja sportowa
Dr Paulina Kaźmierska-Grębowska - biologia

Specjalizacja: neurobiologia
Prof. Piotr Kaszyński - chemia

Specjalizacja: chemia organiczna, synteza, materiały organiczne, ciekłe kryształy
Dr Dorota Kałuża-Kopias - demografia

Specjalizacja: migracje, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, starzenie się
Dr Jacek Kalinowski - zarządzanie, rachunkowość

Specjalizacja: zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse
Dr hab. Dariusz Jeziorny - historia XX wieku

Specjalizacja: historia  XX wieku, stosunki międzynarodowe w XX-XXI w., Unia Europejska
Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz - niemcoznawstwo

Specjalizacja: niemcoznawstwo, historia
Dr Radomir Jaskuła - owady, bezkręgowce

Specjalizacja: owady, bezkręgowce, różnorodność biologiczna
3
4
5
6
7
8
9