Dr Michał Kobierecki - politologia

Specjalizacja: sport i polityka, dyplomacja sportowa
Dr Paulina Kaźmierska-Grębowska - biologia

Specjalizacja: neurobiologia
Prof. Piotr Kaszyński - chemia

Specjalizacja: chemia organiczna, synteza, materiały organiczne, ciekłe kryształy
Dr Dorota Kałuża-Kopias - demografia

Specjalizacja: migracje, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, starzenie się
Dr Jacek Kalinowski - zarządzanie, rachunkowość

Specjalizacja: zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse
Dr hab. Dariusz Jeziorny - historia XX wieku

Specjalizacja: historia  XX wieku, stosunki międzynarodowe w XX-XXI w., Unia Europejska
Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz - niemcoznawstwo

Specjalizacja: niemcoznawstwo, historia
Dr Radomir Jaskuła - owady, bezkręgowce

Specjalizacja: owady, bezkręgowce, różnorodność biologiczna
Dr Anna Gutowska-Ciołek - pedagogika

Specjalizacja: geragogika, andragogika specjalna
Dr hab. Agnieszka Kobrzycka - historia literatury

Specjalizacja: literatura i kultura oświecenia, antropologia głupoty, twórczość J. K. Rowling
Dr Michał Kobierecki - politologia

Specjalizacja: sport i polityka, dyplomacja sportowa
Dr Paulina Kaźmierska-Grębowska - biologia

Specjalizacja: neurobiologia
Prof. Piotr Kaszyński - chemia

Specjalizacja: chemia organiczna, synteza, materiały organiczne, ciekłe kryształy
Dr Dorota Kałuża-Kopias - demografia

Specjalizacja: migracje, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, starzenie się
Dr Jacek Kalinowski - zarządzanie, rachunkowość

Specjalizacja: zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse
Dr hab. Dariusz Jeziorny - historia XX wieku

Specjalizacja: historia  XX wieku, stosunki międzynarodowe w XX-XXI w., Unia Europejska
Dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz - niemcoznawstwo

Specjalizacja: niemcoznawstwo, historia
Dr Radomir Jaskuła - owady, bezkręgowce

Specjalizacja: owady, bezkręgowce, różnorodność biologiczna
Dr Anna Gutowska-Ciołek - pedagogika

Specjalizacja: geragogika, andragogika specjalna
3
4
5
6
7
8
9