Dr Izabela Desperak - socjologia, społeczeństwo

Specjalizacja: socjologia gender, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat
Mgr Tadeusz Dąbrowski - język rosyjski

Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
Dr inż. Błażej Ciarkowski - historia sztuki

Specjalizacja: architektura
Dr Lucyna Chmielewska - politologia

Specjalizacja: związki polityki i religii, etyka polityki, społeczeństwo obywatelskie
Dr Monika Chmielecka - pedagogika

Specjalizacja: coaching, andragogika, teorie uczenia się
Prof. dr hab. Piotr Cap - języki

Specjalizacja: języki, media, społeczeństwo, stosunki międzynarodowe
Dr Adam Busiakiewicz - fizyka

Specjalizacja: nanotechnologia, nowe technologie
Dr Ewa M. Boryczka - zarządzanie miastem

Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie miastem, ekonomia i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
Dr Maria Błaszczyk - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: ekonomia, stosunki międzynarodowe
Prof. dr hab. Marek Dziekan - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: historia, kultura, stosunki międzynarodowe, religie, języki, literatura
Dr Izabela Desperak - socjologia, społeczeństwo

Specjalizacja: socjologia gender, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat
Mgr Tadeusz Dąbrowski - język rosyjski

Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
Dr inż. Błażej Ciarkowski - historia sztuki

Specjalizacja: architektura
Dr Lucyna Chmielewska - politologia

Specjalizacja: związki polityki i religii, etyka polityki, społeczeństwo obywatelskie
Dr Monika Chmielecka - pedagogika

Specjalizacja: coaching, andragogika, teorie uczenia się
Prof. dr hab. Piotr Cap - języki

Specjalizacja: języki, media, społeczeństwo, stosunki międzynarodowe
Dr Adam Busiakiewicz - fizyka

Specjalizacja: nanotechnologia, nowe technologie
Dr Ewa M. Boryczka - zarządzanie miastem

Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie miastem, ekonomia i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
Dr Maria Błaszczyk - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: ekonomia, stosunki międzynarodowe
3
4
5
6
7
8
9