Dr hab. Piotr Gryglewski - historia sztuki

Specjalizacja: historia, historia sztuki, architektura, kultura
Dr hab. Lesław Góral - prawo

Specjalizacja: Prawo bankowe, nadzór nad rynkiem bankowym, publicznoprawna ochrona depozytów bankowych, ochrona konsumenta usług bankowych, prawo dewizowe
Dr Jakub Gortat - stosunki międzynarodowe, media

Specjalizacja: stosunki międzynarodowe, media, historia
Dr Irmina Gadowska - historia sztuki

Specjalizacja: sztuka żydowska, sztuka łódzka
Dr Izabela Florczak - prawo

Specjalizacja: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych
Prof. dr hab. Marek Dziekan - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: historia, kultura, stosunki międzynarodowe, religie, języki, literatura
Dr Izabela Desperak - socjologia, społeczeństwo

Specjalizacja: socjologia gender, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat
Mgr Tadeusz Dąbrowski - język rosyjski

Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
Dr inż. Błażej Ciarkowski - historia sztuki

Specjalizacja: architektura
Dr Anna Gutowska-Ciołek - pedagogika

Specjalizacja: geragogika, andragogika specjalna
Dr hab. Piotr Gryglewski - historia sztuki

Specjalizacja: historia, historia sztuki, architektura, kultura
Dr hab. Lesław Góral - prawo

Specjalizacja: Prawo bankowe, nadzór nad rynkiem bankowym, publicznoprawna ochrona depozytów bankowych, ochrona konsumenta usług bankowych, prawo dewizowe
Dr Jakub Gortat - stosunki międzynarodowe, media

Specjalizacja: stosunki międzynarodowe, media, historia
Dr Irmina Gadowska - historia sztuki

Specjalizacja: sztuka żydowska, sztuka łódzka
Dr Izabela Florczak - prawo

Specjalizacja: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych
Prof. dr hab. Marek Dziekan - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: historia, kultura, stosunki międzynarodowe, religie, języki, literatura
Dr Izabela Desperak - socjologia, społeczeństwo

Specjalizacja: socjologia gender, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat
Mgr Tadeusz Dąbrowski - język rosyjski

Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
Dr inż. Błażej Ciarkowski - historia sztuki

Specjalizacja: architektura
3
4
5
6
7
8
9