Dr Monika Chmielecka - pedagogika

Specjalizacja: coaching, andragogika, teorie uczenia się
Prof. dr hab. Piotr Cap - języki

Specjalizacja: języki, media, społeczeństwo, stosunki międzynarodowe
Dr Adam Busiakiewicz - fizyka

Specjalizacja: nanotechnologia, nowe technologie
Dr Ewa M. Boryczka - zarządzanie miastem

Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie miastem, ekonomia i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
Dr Maria Błaszczyk - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: ekonomia, stosunki międzynarodowe
Dr Łukasz Jan Berezowski - italianistyka

Specjalizacja: Włochy - kultura, historia, geografia, prawo, media, społeczeństwo i in.
Dr Katarzyna Bednarska - język, kultura

Specjalizacja: językoznawstwo słowenistyczne, kultura Słowenii
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek - fizyka

Specjalizacja: astronomia, astrofizyka
Dr Bartosz Bartosiewicz - geografia

Specjalizacja: transport i miasta
Dr Lucyna Chmielewska - politologia

Specjalizacja: związki polityki i religii, etyka polityki, społeczeństwo obywatelskie
Dr Monika Chmielecka - pedagogika

Specjalizacja: coaching, andragogika, teorie uczenia się
Prof. dr hab. Piotr Cap - języki

Specjalizacja: języki, media, społeczeństwo, stosunki międzynarodowe
Dr Adam Busiakiewicz - fizyka

Specjalizacja: nanotechnologia, nowe technologie
Dr Ewa M. Boryczka - zarządzanie miastem

Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie miastem, ekonomia i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
Dr Maria Błaszczyk - stosunki międzynarodowe

Specjalizacja: ekonomia, stosunki międzynarodowe
Dr Łukasz Jan Berezowski - italianistyka

Specjalizacja: Włochy - kultura, historia, geografia, prawo, media, społeczeństwo i in.
Dr Katarzyna Bednarska - język, kultura

Specjalizacja: językoznawstwo słowenistyczne, kultura Słowenii
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarek - fizyka

Specjalizacja: astronomia, astrofizyka
Dr Bartosz Bartosiewicz - geografia

Specjalizacja: transport i miasta
3
4
5
6
7
8
9