100 000 USD dla biolożki z Łodzi

Dr hab. Marta Kolanowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za wyjątkowe badania nad storczykami. Łódzka biolog pracuje głównie w terenie, w Ameryce Południowej. M.in.z tego powodu z...
Przenośny wykrywacz bakterii, wirusów i innych zagrożeń biologicznych w zasięgu ręki

Uniwersytet Łódzki pracuje nad urządzeniem, które pomoże szybko i skutecznie wykryć w terenie rodzaj i stopień ryzyka zagrożeniami biologicznymi. Łódzka uczelnia działa w ramach projektu HoloZcan wspólnie z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, takimi jak np. Instytut...
Największy zagraniczny „transfer” w historii UŁ – nowi naukowcy z IDUB

Ten rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim będzie kolejnym przełomowym pod względem umiędzynarodowienia – dzięki grantom IDUB na Uczelni pojawi się jednocześnie 45 naukowców z całego świata. Zdecydowana większość z nich spędzi tutaj kilka lat pracując wspólnie z badacza...
Ile chininy w tonikach? – nowa metoda chemików UŁ

Toniki zawierają chininę, substancję odpowiedzialną między innymi za gorzki smak tego napoju, kiedyś używaną w leczeniu malarii. Jak pokazują ostatnie badania chemików z Uniwersytetu Łódzkiego nie wszystkie marki na rynku mogą pochwalić się odpowiednio wysokim stężeniem ...
Komputer jak ludzki mózg – badania naukowców UŁ

Grupa fizyków z Uniwersytetu Łódzkiego bada, czy możliwe jest skonstruowanie komputera z materiałów dwuwymiarowych, czyli takich, które mają grubość jednego lub kilku atomów. Ma to pozwolić na skonstruowanie układów pamięciowych podobnych do ludzkiego mózgu. Projekt wart...
Droga do szkoły - jak "zielona" jest w Łodzi?

Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierownictwem dr Edyty Łaszkiewicz (UŁ), prowadzi badania dotyczące zieleni wokół szkół oraz drogi dzieci z domu do szkoły. W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego postano...
Ekspansja modliszki w Łodzi – entomolodzy tworzą mapę

Modliszka ostatnio obserwowana jest w ścisłym centrum Łodzi na chodnikach, na osiedlach, do mieszkań często przylatuje zwabiona światłem. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w ścisłej współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego postanowił p...
Skuteczniejsze leki na miażdżycę – biolog UŁ w zespole badawczym

Dr hab. Michał Ponczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, wspólnie z naukowcami z Pakistanu, opracował metodę wykrywania inhibitorów białka PCSK9, co może umożliwić opracowanie skuteczniejszych leków na miażdżycę. Mechanizm opisany został w renomowanym czasopiś...
Uwarunkowania przestępczości w Ameryce Łacińskiej– nowy projekt na UniLodz

Jakie czynniki mają wpływ na wybór kariery przestępczej w krajach Ameryce Łacińskiej? W jakim stopniu szeroko pojęta kultura, rodzina, zatrudnienie lub jego brak, czy bieżąca sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna kraju decyduje o wyborze takiej drogi życiowej? Na ...
Łódzcy archeolodzy odkrywają tajemnice Starego Rynku w Łodzi

Trwa rewitalizacja historycznego centrum Łodzi. Na Starym Rynku od 12 października br. trwają prace wykopaliskowe prowadzone przez naukowców i studentów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem dr. inż. Artura Gintera.
100 000 USD dla biolożki z Łodzi

Dr hab. Marta Kolanowska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za wyjątkowe badania nad storczykami. Łódzka biolog pracuje głównie w terenie, w Ameryce Południowej. M.in.z tego powodu z...
Przenośny wykrywacz bakterii, wirusów i innych zagrożeń biologicznych w zasięgu ręki

Uniwersytet Łódzki pracuje nad urządzeniem, które pomoże szybko i skutecznie wykryć w terenie rodzaj i stopień ryzyka zagrożeniami biologicznymi. Łódzka uczelnia działa w ramach projektu HoloZcan wspólnie z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie, takimi jak np. Instytut...
Największy zagraniczny „transfer” w historii UŁ – nowi naukowcy z IDUB

Ten rok akademicki na Uniwersytecie Łódzkim będzie kolejnym przełomowym pod względem umiędzynarodowienia – dzięki grantom IDUB na Uczelni pojawi się jednocześnie 45 naukowców z całego świata. Zdecydowana większość z nich spędzi tutaj kilka lat pracując wspólnie z badacza...
Ile chininy w tonikach? – nowa metoda chemików UŁ

Toniki zawierają chininę, substancję odpowiedzialną między innymi za gorzki smak tego napoju, kiedyś używaną w leczeniu malarii. Jak pokazują ostatnie badania chemików z Uniwersytetu Łódzkiego nie wszystkie marki na rynku mogą pochwalić się odpowiednio wysokim stężeniem ...
Komputer jak ludzki mózg – badania naukowców UŁ

Grupa fizyków z Uniwersytetu Łódzkiego bada, czy możliwe jest skonstruowanie komputera z materiałów dwuwymiarowych, czyli takich, które mają grubość jednego lub kilku atomów. Ma to pozwolić na skonstruowanie układów pamięciowych podobnych do ludzkiego mózgu. Projekt wart...
Droga do szkoły - jak "zielona" jest w Łodzi?

Zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierownictwem dr Edyty Łaszkiewicz (UŁ), prowadzi badania dotyczące zieleni wokół szkół oraz drogi dzieci z domu do szkoły. W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego postano...
Ekspansja modliszki w Łodzi – entomolodzy tworzą mapę

Modliszka ostatnio obserwowana jest w ścisłym centrum Łodzi na chodnikach, na osiedlach, do mieszkań często przylatuje zwabiona światłem. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w ścisłej współpracy z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Entomologicznego postanowił p...
Skuteczniejsze leki na miażdżycę – biolog UŁ w zespole badawczym

Dr hab. Michał Ponczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, wspólnie z naukowcami z Pakistanu, opracował metodę wykrywania inhibitorów białka PCSK9, co może umożliwić opracowanie skuteczniejszych leków na miażdżycę. Mechanizm opisany został w renomowanym czasopiś...
Uwarunkowania przestępczości w Ameryce Łacińskiej– nowy projekt na UniLodz

Jakie czynniki mają wpływ na wybór kariery przestępczej w krajach Ameryce Łacińskiej? W jakim stopniu szeroko pojęta kultura, rodzina, zatrudnienie lub jego brak, czy bieżąca sytuacja społeczna, polityczna i ekonomiczna kraju decyduje o wyborze takiej drogi życiowej? Na ...
1
2
3
4
5
6
7