Komentarze Eksperckie
Gospodarcze efekty członkostwa Polski w UE są nie do przecenienia. W 2004 r. średni poziom zamożności Polaków wynosił mniej niż 50 proc. średniej unijnej, 15 lat później wynosi 70 proc. Członkostwo w UE pozwoliło nam także znacząco zwiększyć udział eksportu w naszym PKB ...

30 kwietnia 2019

Komentarze Eksperckie
Po trzech miesiącach roku w gospodarce polskiej nie widać oznak istotnego spowolnienia gospodarczego. Brak jeszcze danych o wzroście PKB za I kwartał, ale można spodziewać się, że wyniósł on ok. 4,5%, nadal był więc wysoki. Sugerują to wysokie tempa wzrostu produkcji prz...

30 kwietnia 2019

Nauka i badania
Profesor Marek Belka i Profesor Witold Orłowski - dwaj wybitni ekonomiści i Absolwenci VIP Uniwersytetu Łódzkiego zarazem - rozmawiali podczas ostatniego spotkania absolwentów w Łodzi o tym, czy czeka nas kolejny światowy kryzys gospodarczy. Debatę moderował redaktor Jan...

13 lutego 2019

Nadchodzące wydarzenia
"Nowy globalny porządek czy nowy globalny bałagan?" - jakie wyzwania czekają nas w 2019 roku? Znana ekonomistka, założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan będzie mówić o tym w czwartek (17.01) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (początek o godzinie 14:30 w Au...

12 stycznia 2019

Komentarze Eksperckie
W ostatnim czasie jesteśmy zarzucani informacjami dotyczącymi stanu relacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump tłituje raz po raz. Chiński „Dziennik Ludowy” mówi o konieczności ochrony chińskich praw własności intelektualnej - pisze prof. Dominik Mierzejewski z ...

12 grudnia 2018

Nadchodzące wydarzenia
13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00, w Auli C-101 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi, odbędzie się XXV Wykład Rektorski pt. „Długofalowy wzrost gospodarki światowej i jego perspektywy”. Wykład wygłosi Profesor S...

6 grudnia 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomika miast i regionów

9 października 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, samorząd, społeczeństwo i demografia, gospodarka

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, polityka płac, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 

7 września 2018

1
2