Nauka i badania
Astrofizycy z Uniwersytetu Łódzkiego, wykorzystując układ dwóch 17-metrowych teleskopów czerenkowskich na Wyspach Kanaryjskich, zaobserwowali promieniowanie gamma bardzo wysokich energii z układu gwiazd, w którym doszło do wybuchu na powierzchni jednej z nich, tzw. nowej...

29 kwietnia 2022

Nauka i badania
Jednym z największych wyzwań zdrowotnych współczesności jest walka z depresją. Psychologowie, psychiatrzy i terapeuci poszukują nowych, skutecznych metod pracy z chorującymi na nią pacjentami. Jedną z najciekawszych i bardzo efektywnych jest terapia z udziałem koni. King...

28 kwietnia 2022

Nauka i badania
Pracownicy Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierujący międzynarodowym konsorcjum Safe Stadium, zorganizowali w I połowie kwietnia spotkanie projektowe, wizytę studyjną i warsztaty w Hiszpanii. Zespół ekspertów wizytował stadion Realu ...

27 kwietnia 2022

Nadchodzące wydarzenia
Wybitny prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego prof. Joseph H. H. Weiler otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – zdecydował Senat Uczelni. To docenienie ogromnych zasług profesora dla rozwoju prawa w wymienionych o...

26 kwietnia 2022

Aktualności
Kwestie zatrudnienia na łódzkim rynku pracy, edukacja, żłobki, przedszkola w Łodzi, dodatek 500+, opieka medyczna, wynajem mieszkań i bezpieczeństwo w mieście – to główne tematy spotkania otwartego skierowanego do obywateli Ukrainy, jakie w najbliższy piątek, 22 kwietnia...

21 kwietnia 2022

Aktualności
Ruszyła transmisja z gniazda bocianów czarnych z województwa łódzkiego, realizowana w ramach projektu BOCIANY CZARNE ONLINE. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Gniazdo...

14 kwietnia 2022

Aktualności
Chcąc przybliżyć swym zagranicznym studentom tradycje i obyczaje polskiej Wielkanocy, Uniwersytet Łódzki organizuje dla nich uroczyste śniadania świąteczne. W tym roku śniadanie odbędzie się w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 12.30 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ...

8 kwietnia 2022

Nauka i badania
Wewnętrzne konkursy grantowe IDUB #UniLodz wspierają uprawianie „dobrej nauki” na Uniwersytecie Łódzkim. Wpisują się w dążenie do doskonałości badawczej, która, zgodnie ze Strategią uczelni na lata 2021-2030, obok umiędzynarodowienia, jest jednym z priorytetów UŁ. Uczeln...

6 kwietnia 2022

Aktualności
Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk dokonał ewaluacji uczelni prowadzących kształcenie na kierunku psychologia. Na podstawie wyników tej oceny Komitet zarekomendował studia w zaledwie 16 polskich uczelniach. W tym elitarnym gronie znalazł się Uniwersytet Łódzki ks...

5 kwietnia 2022

Nauka i badania
Jaka jest granica między rzemiosłem a designem? Kiedy zwykły przedmiot staje się dziełem sztuki? Aleksandra Cieśliczka z Instytutu Historii Sztuki UŁ przeanalizuje te zagadnienia w ramach Doktoranckich Grantów Badawczych IDUB UŁ. Laureatka konkursu pracuje nad rozprawą d...

5 kwietnia 2022

1
2
3
4
5
6
7