Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, polityka płac, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: polityka budżetowa, polityka podatkowa, finanse publiczne, przedsiębiorczość, startupy

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: zarządzanie, rachunkowość, ekonomia, biznes, finanse

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie miastem, ekonomia i zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, stosunki międzynarodowe

6 września 2018

Nauka i badania
Czy da się wycenić drzewa i inne rośliny w mieście? Czy pieniądz jest tutaj jedynym i najważniejszym kryterium? Prof. Jakub Kronenberg z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, wspólnie z naukowcami z całego świata, opracowuje najnowocześniejsze metody wyceny zieleni miejs...

1 września 2017

1
2