Eksperci UŁ
Specjalizacja: zarządzanie jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, narzędzia doskonalenia procesów, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: zintegrowane zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: sądowa kontrola administracji, postępowania administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, samorząd terytorialny, prawo administracyjne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: malarstwo polskie XIX wieku

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: sztuka nowoczesna i współczesna, teoria sztuki

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: genealogia, historia regionu (Szadek, Uniejów), XIX-wieczna kancelaria urzędu dziekana dekanatu

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: finanse, ekonomia, biznes

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: biologia komórki, biochemia, oporność wielolekowa, leki przeciwnowotworowe, cytometria przepływowa, zastosowanie fluorescencji w biologii

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw), zrównoważony rozwój, etyka biznesu, ekonomia społeczna, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw, modele biznesowe

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia

7 września 2018

1
2
3
4
5
6
7