Komentarze Eksperckie
Czas pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), to 16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć. Poruszamy z tej okazji trudne, ale istotne zagadnienie zmian w obszarze tożsamości oso...

7 grudnia 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: psychologia społeczna, psychologia rodziny

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia

7 września 2018

Komentarze Eksperckie
Zjawisko alkoholizmu wśród osób na wysokich stanowiskach i z najwyższymi dochodami nie jest jeszcze dobrze zbadane. Alkoholizm wysokofunkcjonujący, nazywany też szyderczo „alkoholizmem z klasą”, wydaje się być jednak problemem coraz bardziej szerokim i intensywnym, równi...

8 listopada 2017

Komentarze Eksperckie
Właśnie dzisiaj tysiące uczniów rozpoczyna swój rok szkolny. Jest to dobra okazja do tego, aby podyskutować na temat skutecznego nauczania w klasach, w których są uczniowie z problemami o różnym charakterze (społecznym, medycznym, psychologicznym). O edukacji włączającej...

4 września 2017

1
2