Komentarze Eksperckie
Wróbel towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze. Jest nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu i powszechnie spotykanym ptakiem prawie na całym świecie. Co dzieje się współcześnie z populacją wróbli w krajach najbardziej rozwiniętych? Dlaczego tych sympatycznych i wszę...

10 kwietnia 2018

Komentarze Eksperckie
Wymieranie gatunków to z jednej strony rzecz naturalna, z drugiej jednak to wpływ ludzi, którzy skolonizowali i podporządkowali sobie całą Ziemię. Tempo znikania poszczególnych gatunków diametralnie wzrosło. W Polsce na granicy przetrwania jest ich 45 m.in. wilk, niedźwi...

28 marca 2018

Komentarze Eksperckie
Wszy towarzyszą ludzkość od zawsze. Były powodami klęsk wojennych, zmian mody, elementami diety, jak i eksperymentów medycznych. O wszach na przestrzeni wieków opowiada dr Radomir Jaskuła z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

2 marca 2018

Nauka i badania
Niezupełnie. Grupa zapalonych naukowców z dwóch polskich instytucji naukowych udowadnia, że ten cel jest w zasięgu ręki.

29 stycznia 2018

Komentarze Eksperckie
Góra lodowa 4 razy większa od Londynu oderwała się od szelfu antarktycznego i powoli od niego odpływa. To szansa dla naukowców, by zbadać co kryje się wewnątrz obiektu nazwanego Larsen C Iceberg A68. Szczęśliwcami są Brytyjczycy, którzy pod kierownictwem dr Katrin Linse ...

27 października 2017

Aktualności
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne to nowy kierunek studiów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. 

14 czerwca 2017

1
2
3