Eksperci UŁ
Specjalizacja: badania struktury jądra atomowego za pomocą spektroskopii gamma i elektronów konwersji wewnętrznej, oddziaływanie ciężkich jonów z materią, badania dotyczące oddziaływania neutronów z materią

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: sztuka, kultura, Afryka, muzealnictwo, audiodeskrypcja 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: archeologia okresu rzymskiego, celtologia, badania nad cywilizacją

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, polityka płac, rynek pracy, funkcjonowanie przedsiębiorstwa

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: analiza lokalizacji hoteli, decyzje cenowe hoteli, ocena efektywności inwestycji samorządowych

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, indeksy giełdowe, zarządzanie portfelem inwestycyjnym

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: szeroko pojęte prawo rolne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami rolnymi; kwesta kształtowania ustroju rolnego, a także zagadnienia oscylujące wokół Wspólnej Polityki Rolnej, jaki i wielofunkcyjnego rozwoju obs...

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: finansowanie, rynek finansowy

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo o notariacie, prawo cywilne, rodzinne, handlowe, historia prawa polskiego (okres staropolski), jak i poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: polityka budżetowa, polityka podatkowa, finanse publiczne, przedsiębiorczość, startupy

7 września 2018

1
2
3
4
5
6
7