Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo obrotu elektronicznego, prawo karne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: sądowa kontrola administracji, postępowania administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji, samorząd terytorialny, prawo administracyjne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: szeroko pojęte prawo rolne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami rolnymi; kwesta kształtowania ustroju rolnego, a także zagadnienia oscylujące wokół Wspólnej Polityki Rolnej, jaki i wielofunkcyjnego rozwoju obs...

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo o notariacie, prawo cywilne, rodzinne, handlowe, historia prawa polskiego (okres staropolski), jak i poszczególnych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo ochrony danych osobowych, ochrona informacji (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych)

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: wszystkie zagadnienia związane z prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego/internetu

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo karne materialne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo medyczne, odpowiedzialność prawna pracowników medycznych, prawa pacjenta, system kształcenia pracowników medycznych, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: Prawo bankowe, nadzór nad rynkiem bankowym, publicznoprawna ochrona depozytów bankowych, ochrona konsumenta usług bankowych, prawo dewizowe

6 września 2018

1
2
3
4