Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo ochrony danych osobowych, ochrona informacji (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych)

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: literaturoznawstwo, teoria literatury, kulturoznawstwo

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: wykluczenie społeczne, marginalizacja, bezdomność, kwestie mieszkaniowe, działania i akcje społeczne oraz pomocowe, społeczne aspekty polityki miejskiej, problematyka kobiet 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonometria, prognozowanie gospodarcze, rynek pracy 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: wszystkie zagadnienia związane z prawnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego/internetu

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo karne materialne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo medyczne, odpowiedzialność prawna pracowników medycznych, prawa pacjenta, system kształcenia pracowników medycznych, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne 

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: fizyka ciała stałego i materii skondensowanej, nanotechnologia

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: historia Polski XIX/XX wieku (konteksty europejskie), historia kobiet, historia Kościoła, historia kultury i obyczaju; życie codzienne

7 września 2018

1
2
3
4
5
6
7