Eksperci UŁ
Specjalizacja: Prawo bankowe, nadzór nad rynkiem bankowym, publicznoprawna ochrona depozytów bankowych, ochrona konsumenta usług bankowych, prawo dewizowe

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: stosunki międzynarodowe, media, historia

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: sztuka żydowska, sztuka łódzka

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: historia, kultura, stosunki międzynarodowe, religie, języki, literatura

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: socjologia gender, feminizacja biedy, socjologia pracy, prekariat

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: architektura

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: związki polityki i religii, etyka polityki, społeczeństwo obywatelskie

6 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: coaching, andragogika, teorie uczenia się

6 września 2018

1
2
3
4
5
6
7