Aktualności
Wyniki najnowszych badań demograficznych nie napawają optymizmem. Ludność województwa łódzkiego między czerwcem 2019 a czerwcem 2021 zmniejszyła się aż o 33,4 tysiąca osób, a procentowy wskaźnik depopulacji naszego regionu w tym okresie jest jednym z najwyższych w kraju ...

27 stycznia 2022

Komentarze Eksperckie
Skala narodzin dzieci poza związkiem małżeńskim zwiększała się w Polsce wraz z końcem PRL-u. Niemniej w ostatnich latach zauważalny jest odwrót od wspomnianej tendencji. Czy w takim razie staliśmy się bardziej konserwatywni? Zapraszamy do analizy przygotowanej przez demo...

23 lipca 2020

Eksperci UŁ
Specjalizacja: ekonomia, samorząd, społeczeństwo i demografia, gospodarka

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: migracje, demograficzne uwarunkowania rynku pracy, starzenie się

7 września 2018