Komentarze Eksperckie
Mówienie o mobbingu staje się trudne w kontekście erozji norm i dobrego obyczaju w naszym społeczeństwie. Społeczne przyzwolenie na przedmiotowe czy instrumentalne traktowanie drugiego człowieka i brak elementarnej kindersztuby epatujące nas codziennie na ulicach, w środ...

29 marca 2020

Eksperci UŁ
Specjalizacja: kultura, antropologia, etnologia  

4 października 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: Smart Grid, źródła odnawialne, nowe narzędzia informatyki

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: fizyka, Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: fizyka medyczna, ochrona radiologiczna

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo obrotu elektronicznego, prawo karne

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: andragogika rodziny, pedagogika rodziny, pedagogika mediów

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: bibliologia, historia

7 września 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: psychologia społeczna, psychologia rodziny

7 września 2018

1
2
3
4
5
6
7