Eksperci UŁ
Specjalizacja: realioznawstwo rosyjskie, język rosyjski w biznesie, tłumaczenia tekstów nieliterackich, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego

6 września 2018