Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo pracy, prawo zatrudnienia, prawo urzędnicze, prawo ochrony pracy, prawo rynku pracy

22 czerwca 2020

Komentarze Eksperckie
"Problem przede wszystkim w tym, że wojewodowie, wydając decyzje o skierowaniu do pracy, nie weryfikują czy dana osoba może być taką decyzją objęta. Tymczasem przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyraźnie wyłączają pewne grupy...

20 kwietnia 2020

Komentarze Eksperckie
Wzrośnie bezrobocie, wielu pracodawców nie przetrwa, pracownicy będą musieli się przekwalifikowywać - prognozuje dr Izabela Florczak, ekspertka od prawa pracy z Uniwersytetu Łódzkiego. 

16 kwietnia 2020

Eksperci UŁ
Specjalizacja: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych

6 września 2018