Nauka i badania
Słowa obdarzone mocą, gesty, zwyczaje, wierzenia nie tylko fascynują i pobudzają wyobraźnię, ale mogą kształtować rzeczywistość. Wiele z nich, choć wywodzą się one z kultury magicznej, świadczy o sposobach doświadczania i porządkowania świata także przez człowieka współc...

29 listopada 2018

Eksperci UŁ
Specjalizacja: historia, kultura, stosunki międzynarodowe, religie, języki, literatura

6 września 2018